Cene

Cenovnik - Garni Hotel Tri O Kragujevac

TIP SOBE

Jednokrevetna, glavni deo: 5.000,00 RSD

Dvokrevetna, glavni deo: 6.500,00 RSD

Francuski ležaj (jedna osoba), glavni deo: 5.000,00 RSD

Francuski ležaj (dve osobe), glavni deo:6.500,00 RSD

Jednokrevetna, depadans:5.000,00 RSD

Francuski ležaj (dve osobe), depadans:6.500,00 RSD

*Cena koja je istaknuta je na nivou noćenja bez doručka.
*Cena doručka je 200 dinara.
*Cene su izražene po osobi dnevno.
*Boravišna taksa je 100,00 dinara po osobi dnevno.

*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.
*

 

Boravišnu taksu ne plaćaju:

  • Deca do 7 godina starosti.
  • Lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije.
  • Osobe sa invaliditetom, sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi I do V grupe, civilni invalidi rata od I do V grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i multiple skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba.
  • Učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za  smeštaj, radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu Ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave, u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učenici republičkih i regionalnih takmičenja.
  • Strani državljani, koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima  oslobođeni plaćanja takse.
  • Lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj, duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7-15 godina.

Načini plaćanja:

  • Gotovinski
  • Platnim karticama
  • Čekovima građana
  • Preko računa na tekući račun Hotela Tri O.

Uprava Garni Hotela Tri O